Liên hệ

 • Ban Âm nhạc (VOV3)
  Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hà Nội
  Điện thoại: 024 39393344
  Website: vov3.vn

 • Ban Đối ngoại (VOV5)
  Địa chỉ: 45 Bà Triệu, Hà Nội
  Điện thoại: 024 38252070 / 024 38266809
  Website: vov5.vn

 • Email: gionghathaytienghanvov@gmail.com

 • Địa điểm